קפלן – שושנה ומשה

שושנה ומשה קפלן

סב המשפחה, חיים-אריה, הגיע לארץ ישראל מקידאן

שבליטא בשנת 1925. הוא הגיע עם תשעת ילדיו מרים, משה, חיה, שמואל, מלכה, סוניה, דוד, זלמן ובנימין.

אשתו נפטרה קודם לעלייתו. הוא הגיע לעתלית מייד עם העלייה, ובנה את ביתו בשכונת עתלית ב'.

מכל ילדיו נשארו בעתלית שלושה מילדיו: מרים, שנישאה לירוחם שפירא, דוד, שנפצע בפעילות צבאית ולא נישא מעולם, ומשה, אבי, שנשא את שושנה, אמי, לבית הסטן בשנת 1939.

אמנון קפלן 

שושנה נולדה בשנת  1910 ועלתה מלבוב שבפולין ב-1935.

משה ושושנה הקימו משק חקלאי, גדלו ירקות עונתיים וענבים. כמו כן היתה להם רפת שבה גידלו פרות לחלב, ארווה לסוסים ולולי תרנגולות לביצים. באמצע החצר היתה חורשה קטנה של עצי אשל שנתנו צל, ואנחנו, הילדים, אהבנו לשחק שם.

משה נפטר בשנת 1981 ושושנה –  בשנת 1982.

למשה ושושנה נולדו שלושה ילדים: חיים ז"ל, 1940-2016, רבקה, תבדל לחיים ארוכים, שנולדה ב-1942 ואמנון ז"ל, 1944-1968 ששרת בצוללת דקר ונעדר מאז טביעתה עד שנמצאו שרידיה ב-1999

 

ילדי המשפחה

  סיפרה: רבקה קפלן