עתלית בספר הכתובות הארץ ישראלי – כל ארץ ישראל

ב1926 פורסם בארץ ישראל "ספר הכתובות" הראשון או בשמו המלא "כל ארץ ישראל"
עתלית מוזכרת בו בקצרה, כתוב שם שעתלית נמצאת ליד תחנת הרכבת עתלית (ולא להפך), שהיא מיושבת על ידי יהודים יוצאי רוסיה ורומניה, שתושביה סבלו קשות ממגיפת המלריה אבל לאחרונה הגיעו לישוב מתיישבים חדשים.
למרות ההבטחה להוציא ספר כזה כל שנה, הספר הבא יצא רק ב1932 והיה שילוב של ספר כתובות וספר טלפונים.
בספר החדש כבר יש הרבה יותר מידע, מסופר בו על מושבה ששטחה כ 8,000 דונם עם למעלה מ200 תושבים, חברת מלח אחת שמייצרת כ7,000 טון מלח בשנה ודאגו להדגיש שזו כמות המספיקה לכל תושבי א"י באותם הימים, מחצבה גדולה שאבניה שימשו לבניית נמל חיפה, דואר, טלגרף וטלפון, בעתלית    היו 2 קווי טלפון. קו מספר 3 של "חברת המלח בא"י" וקו מספר 4  של "תחנת הניסיונות" מתקדם מאוד ביחס לשאר ההתיישבות, אפילו בזיכרון יעקב, האחות הגדולה של עתלית, היו רשומים רק 2 מספרי טלפון, קו מספר 6 של "קופת הלוואה וחיסכון" וקו מספר 16 של "ועד המושבה". 
בעתלית היו גם תחנת ניסיונות חקלאית אחת וסניף של אגודת "הלוואה וחיסכון" הבנק של אותם ימים ו 3 מכולות. 
 בעתלית גרו, על פי הרשימה, אופה, פנקסן, מכונאי, מנהל חברה, גננת, מורה, שוחט, 3 בעלי מכולת ו24 משפחות של חקלאים, כולם מוזכרים באמצעות שם ראש המשפחה ומקצועו:
 1. אבדיק יוסף – חקלאי
 2. אולין מרדכי י. – שוחט
 3. אוליצקי חנה – גננת
 4. אלגביש יוסף – חקלאי
 5. ארלינסקי דוד – חקלאי
 6. בוכמן אייזיק – חקלאי
 7. בשן מרדכי –  מורה
 8. גולדברג ע. – מכולת
 9. גרופר דוד – חקלאי
 10. דוידסקו בנימין – חקלאי
 11. דוידסקו דוד – חקלאי
 12. ורדניקוב צבי – מכונאי
 13. זלדין יהודה – חקלאי
 14. טבצ'ניקוב י. – אופה
 15. יפה ישראל – חקלאי
 16. כהן ברוך – חקלאי
 17. ליפשיץ מ. – מכולת
 18. מבשן שמעון – פנקסן
 19. מזרחי מתיתיהו – חקלאי
 20. ניימן ליפא – חקלאי
 21. סורדין מרדכי. – מנהל "חברת המלח"
 22. ספקטור ירוחם. – חקלאי
 23. מכבי עמי – חקלאי
 24. פינסקר פייבוש – חקלאי
 25. פיקנר ישראל – חקלאי
 26. ציפין מנחם – חקלאי
 27. קורנווסר יוסף. – מכולת
 28. קפלן חיים אריה. – חקלאי
 29. קפלן משה – חקלאי
 30. קיסלוב סוניא – חקלאי
 31. רשקס צבי – חקלאי
 32. שפירא גבריאל – חקלאי
 33. שפירא ירוחם – חקלאי
 34. שפירא שמואל -חקלאי
 
 
 
 
מקורות:
רשימת תושבי עתלית במדריך 1932 כל ארץ ישראל 1932 עמוד 228 כל ארץ ישראל 1932 עמוד 229