תולדות עתלית מאז ועד היום

ציר הזמן נכתב על ידי ד"ר אהוד גלילי

מבוא לציר הזמן

מבוא

מחקרים שנערכו באזור עתלית בעשרות השנים האחרונות, על קרקעית הים ובחוף, חשפו שרידים עתיקים ומידע רב השופך אור על הפעילות האנושית באזור, כמו גם על הטבע והנוף. העדויות הארכיאולוגיות חושפות רצף של פעילות יישובית יבשתית וימית, החל מהתקופות הפרהיסטוריות (לפני כשישים אלף שנה) ועד ימינו.

בסקירה זו סוכמו תולדות האדם בעתלית החל מהתקופות הפרהיסטוריות ועד ימינו. הסקירה תתייחס לתנאים הפיזיים והסביבה הטבעית, למערך היישובים ביבשה, כולל יישובים שהוצפו על ידי הים, למתקנים קדומים ומודרניים להפקת מלח ולפעילות הימית כולל: נמלים, מעגנים , כלי שייט טרופים ומטענים של ספינות שנטרפו שהתגלו על קרקעית הים.

התנאים הפיזיים והסובב הטבעי

אזור עתלית  משתרע מקיבוץ החותרים בצפון עד לשמורת הבונים בדרום, ומקו החוף במערב עד כביש 4 במזרח.

הנוף בחוף הכרמל מתאפיין ברכסים של סלעי כורכר (דיונות חול מאובנות בנות 60-120 אלף שנה לערך) המשתרעים במקביל לחוף וביניהם מרזבות (עמקים ארוכים וצרים הנמצאים בין רכסי הכורכר ובהם אדמת סחף חרסיתית כבדה שאינה מחלחלת מים). בעבר היו המרזבות מכוסות בביצות ששמשו בית גידול עשיר ומגוון לצמחים ובעלי חיים.

 

הביצות רחשו ביתושים והאזור היה נגוע במלריה. בין רכסי הכורכר למורדות הר הכרמל משתרע מישור חוף ובו קרקעות אלוביאליות  (קרקעות סחף) שנסחפו מהר הכרמל והורבדו על ידי הנחלים החוצים את מישור החוף. בחוף הכרמל הצפוני (הנמצא מצפון לנחל אורן ומבצר עתלית) ישנו רכס כורכר אחד ואילו בחוף הכרמל הדרומי (מעתלית עד קיסריה)  ישנם שלושה רכסים.

את רכסי הכורכר באזור עתלית חוצים מספר נחלי אכזב הזורמים ממזרח למערב. נחל  אורן חוצה את רכס הכורכר בקניון עמוק בחלק הצפוני של המסלול, מצפון לשמורת הטבע חורבת קרתה ונשפך אל הים במפרץ הצפוני של עתלית.  נחל המערות חוצה את רכס הכורכר דרומית לעתלית.

 

ערוץ נחל אורן שמש בתקופות קדומות כמקום מעבר טבעי לחציית רכס הכורכר ומעבר טבעי בין הר הכרמל והים. ערוץ נחל המערות נחצב והורחב בתקופות היסטוריות בכדי לנקז את הביצות שהיו במרזבה המזרחית. חצי האי עתלית והמפרצים שמצפונו ומדרומו, הם תצורת נוף בולטת ומיוחדת בחוף הישראלי.

 

כף עתלית ממוקם על הגבול בין חוף הכרמל הצפוני לבין חוף הכרמל הדרומי. חוף הכרמל הצפוני הוא חוף חולי וישר לעומת זאת חוף הכרמל הדרומי סלעי ומפורץ. מצפון לחצי האי עתלית נסוג קו החוף מזרחה  בשיעור של כ-1 ק"מ וחלק מרכסי הכורכר החופיים שקועים בים.  מצפון ומדרום לחצי האי עתלית קיימים מפרצים שמשו כמעגנים. המפרץ הצפוני פתוח לכיוון צפון וצפון מזרח ועומקו מגיע ל10 מטרים. מפרץ זה שימש כמעגן החל מתקופת הברונזה הקדומה (לפני כחמשת אלפים שנה). המפרץ הדרומי סגור ומוגן, עומקו מגיע ל5 מטרים והוא שימש כמעגן החל מתקופת הברונזה התיכונה, (לפני כארבע אלפים שנה).

 

בעת סערת חורף משברי גלים אינם מאפשרים עגינה בטוחה במפרצי עתלית.

תקופות הקרח והשינויים במפלס הים

במיליון השנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים באקלים כדור הארץ. מספר תקופות קרח שאירעו במהלך פרק זמן זה הביאו לירידה של כ 100 מטר במפלס הימים והרחבת מישור החוף בקילומטרים רבים.
 לפני כ 120000 שנה הייתה תקופה חמה יחסית ומפלס הים בחוף הכרמל הגיע לגובה כ 7 מטר מעל המפלס כיום. בתקופה זו היה חלק ניכר מחוף הכרמל מוצף על ידי הים. שרידי חוף קדום עם צדפים מאובנים נמצאו בגובה 6-9 מטר מעל פני הים בחוף הכרמל, במקום בו חוצים נחל המערות ונחל גלים את רכס הכורכר עליו נמצא הכביש המהיר. בנחל המערות ונחל גלים התגלו שכבות צדפים מאובנים שמקורם בהצפת הים האחרונה שהתרחשה לפני כ 120000 שנה. לפני כ 18000 שנה היה מפלס הים נמוך ב כ 100 מטר ומישור חוף הכרמל היה רחב בכ 10 קילומטרים. לפני כ 4000 שנה (בתקופת הברונזה התיכונה) התייצב מפלס הים בגבה הנוכחי ומאז לא חלו בו שינויים משמעותיים.

השינויים באקלים ובמפלס הים ובנוף השפיעו על החברות האנושיות שנאלצו להתאים את עצמן ולהסתגל. כן השפיעו שינויים בכמות המשקעים ובטמפרטורה על הצומח והחי. מינים רבים של בעלי חיים וצמחים  נעלמו מהאזור ומינים אחרים תפסו את מקומם. הממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו בחוף הכרמל ובאזור עתלית מלמדים על השינויים במפלס הים, בחוף ובתנאי האקלים ושופכים אור על התמודדות האדם והתאמתו לתנאים המשתנים.

עתלית וסביבתה בתקופות הפרה היסטוריות

האדם הופיע לראשונה על פני כדור הארץ באזור טנזניה, קניה ואתיופיה שבמזרח אפריקה. לפני כ 1.7 מיליון שנה יצא האדם מאפריקה והחל להתפשט ברחבי העולם. בדרכו מאפריקה עבר האדם דרך ארץ ישראל, הגשר בין יבשות אפריקה, אסיה ואירופה. בני האדם חיו על פני כדור הארץ למעלה משני מיליון שנים  כציידים ולקטים שנדדו  ממקום למקום, ניצלו את משאבי החי והצומח וחיו בשיווי משקל עם הסביבה.  בני האדם חיו בקבוצות קטנות, נדדו והקימו אתרי חנייה זמניים במערות, מחסות סלע ובשטחים פתוחים, בהתאם לזמינות המשאבים ועונות השנה. לפני  כ- 11,500 שנה חלה מהפכה משמעותית בתולדות האדם – המהפכה הניאוליתית. בני האדם למדו לביית את  בעלי החיים והצמחים ועברו מכלכלה המבוססת על ליקוט מזון מן הטבע, לכלכלה המבוססת על חקלאות  וייצור מזון. תהליך הביות החל באזורנו, והתפשט בהדרגה לאזורים אחרים באירופה , אסיה ואפריקה.  ביות בעלי החיים חייב הקמת יישובי קבע והביא להתמחות של קבוצות בני אדם  בשיטות שונות של חקלאות שאפשרו ייצור כמויות גדולות של מזון. כתוצאה מכך נוצרו עודפים של מזון שהיה צורך לאכסנם לשמרם ולסחור בהם. סמוך לתקופה זו החלו להופיע יישובי הקבע. בתוך כמה אלפי שנים פותחו מקורות המים, הומצאו כלי החרס והחל השימוש במתכות.
בחוף הכרמל נמצאו שרידי תרבויות האדם הקדמון מהקדומים בארץ ומהחשובים בעולם. באתר נחל המערות נמצאו שרידי תרבות פרהיסטורית מהתקופה הפליאוליתית התחתונה שגילם כחצי מיליון שנה (התקופה הפליאוליתית התחתונה נמשכה כשני מיליון שנה בין  2.5 ל 0.4 מיליון שנים לפני זמננו). שרידים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (בה התקיימה התרבות המוסטרית בין 50,000 ל 250,000 שנים לפני זמננו) נמצאו בקרקעות החמרה הנמצאות בין שכבות סלע הכורכר, במערות ברכס הכורכר מצפון לעתלית ובמערות במורדות המערביים של הר הכרמל. בתקופה זו הגיעו לארץ  ולחוף הכרמל האדם המודרני (ההומו ספיאנס הקדום שהגיע ככל הנראה מאפריקה) והאדם הניאנדרתאלי שהגיע מאירופה. במערות הכרמל באתר נחל המערות התלו שרידי אדם מסוג הומו ספיאנס קדום בני כ 110,000 שנה. שרידים מהתקופה הפליאוליתית העליונה (50,000- 22,000 שנים לפני זמננו), ומהתקופה האפי פליאוליתית (השלב האחרון של התקופה הפליאוליתית) נמצאו במערות הכרמל ובאתרים פתוחים. יישובים מהתקופה הניאוליתית (תקופת האבן החדשה – לפני כ 11,500 עד 6,500 שנה) נמצאו במערות הכרמל, על רכסי הכורכר ועל קרקעית הים בעתלית, בחוף הכרמל מצפון לעתלית ובנווה ים.
עליית מפלס הים במהלך ההולוקן (העידן הגיאולוגי האחרות שהחל לפני כעשרת אלפים שנה) גרמה להצפת חלקים נרחבים ממישור החוף, אבדן שטחי ניצול יבשתיים ושינויים מהותיים בנוף, תושבי החוף הניאוליתיים נאלצו להתמודד עם מציאות משתנה בקצב מהיר יחסית שכללה:  עליית מפלסים בשיעור של  עד-11 מ"מ בשנה, שינויים באקוויפר החוף, המלחת מקורות מים וחדירת חולות. 
תקופות הקרח הביאו לשינויים של עשרות מטרים במפלסי הים בעולם וכתוצאה מכך נחשפו חלקים גדולים של קרקעית הים. באזורים שנחשפו התיישבו בני אדם. כאשר הסתיימו תקופות הקרח עלה מפלס הים והיישובים הוצפו. חלקים נרחבים של מישורי החוף הקדומים, ובהם תצורות נוף יבשתי (הרים, עמקי נחלים)  ושרידים שהשאירו אחריהם התרבויות הפרהיסטוריות, מוצפים כיום על ידי הים.

עתלית וסביבתה בתקופות היסטוריות

לפני כ 5,000 שנה הומצא הכתב, הסתיים העידן הפרהיסטורי והחלו להתפתח הציוויליזציות והחברות העירוניות הראשונות. בתקופה זו הגיע מפלס הים העולמי לגובהו הנוכחי והחלו להתבסס תרבויות ומרכזים עירוניים לאורך חופי הים התיכון. החל משחר התקופות ההיסטוריות שימשו חופי הלבאנט כנתיב ספנות שוקק חיים שקושר בין הציוויליזציות שהתפתחו לחופי המזרח הקרוב ואירופה. חופי דרום הלבאנט הם אזור מסוכן לשייט בגלל מצב הים ומבנה החופים. החוף הישר וחסר המפרצים אינו יכול לספק עגינה נאותה לכלי שייט בעת סערות, השקעים הציקלוניים המעטים לאזור בתקופת החורף גורמים לסערות דרום מערביות ומערביות היוצרות חזקות וגלים המגיעים לגובה של מעל עשרה מטרים גם בחודשי הקיץ הים סוער והפכפך ורק באביב ובסתיו ניתן להפליג בבטחה. יכולת התמרון של כלי השייט הקדומים שהונחו באמצעות מפרשים מרובעים הייתה מוגבלת והם נאלצו להמתין לרוחות מתאימות ימים רבים כדי להפליג. לאורך חופים אלו הייתה דרושה מיומנות רבה וידע הקשור בעונות השנה ומצבי הים ומעל הכול הכרת החופים, עזרי הניווט ומקומות הולמים שיכולים לספק הגנה כל שהיא בעת חניית לילה או המתנה לרוח טובה. המפרצים הטבעיים באזור עתלית סיפקו מחסה לכלי שייט והביאו להתיישבות ופעילות אנושית רצופה ורחבת היקף בחמשת אלפי השנים האחרונות, החל מתקופת הברונזה הקדומה ועד ימינו. בחוף הכרמל נמצאו שרידי יישובים וערים של תרבויות גויי הים והפניקים מתקופת הברונזה, מתקופת הברזל ומהתקופה הפרסית, שרידי תרבויות וציוויליזציות של המערב מהתקופה ההלניסטית והרומית, שרידי תרבויות נוצריות מהתקופה הביזאנטית והתקופה הצלבנית ותרבויות מוסלמיות מהתקופות הערבית הקדומה והמאוחרת ומהתקופה העות'מאנית.

ההתיישבות בעתלית ובחוף הכרמל

במאה ה 19 ובתחילת המאה העשרים, תחת השלטון העות'מאני, החלה התיישבות יהודית בחוף הכרמל וסביבתו, הוקמו המושבות זיכרון יעקב, בת שלמה ועתלית והוקמה חוות הניסיונות החקלאיים חוות אהרונסון. בתקופת המנדט  הבריטי הוקמו יישובים חקלאיים חדשים, הוקמו מפעל המלח ומחנה המעפילים בעתלית ונבנה נמל חיפה תוך שימוש באבני כורכר ממחצבות עתלית. עם סיום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל הוקמו קיבוצים ומושבים בחוף הכרמל והחלה קליטת העלייה של שנות החמישים בעיקר בעיירות כמו עתלית, אור עקיבא טירת הכרמל וזיכרון יעקוב.