תולדות עתלית מאז ועד היום

ציר הזמן נכתב על ידי ד"ר אהוד גלילי

עתלית בשנותיה הראשונות של המדינה

בבניה

……